Διασωληνωμένα περιστατικά

Η Ambulance City διαθέτοντας την ιατρική  γνώση και εμπειρία αναλαμβάνει τις διακομιδές διασωληνωμένων περιστατικών σε όλη την Ελλάδα.

Οι κινητές μονάδες διαθέτουν υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό, κατάλληλο να παρέχει ίδιο επίπεδο περίθαλψης με τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) των νοσοκομείων  όπως και φαρμακευτικό  υλικό το οποίο είναι απαραίτητο για τον εξοπλισμό της κινητής  μονάδας.

Στελεχώνεται  από έμπειρους γιατρούς  όπως ( αναισθησιολόγους – καρδιολόγους – παθολόγους ), νοσηλευτές εντατικής  θεραπείας και διασώστες  έτσι ώστε να παρέχεται μέγιστη και υψηλή  φροντίδα στους ασθενείς κατά την μεταφορά τους.

ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Call Now Button