Κέντρα αποκατάστασης

Τα κέντρα αποκατάστασης που συνεργαζόμαστε παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες  ιατρικής φροντίδας, σε ασθενείς που πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, καρδιαγγειακού, ερειστικού  και αναπνευστικού συστήματος, με σκοπό  όχι μόνο την αποκατάσταση των παθήσεων, αλλά  και η προσφορά μιας εναλλακτικής προσέγγισης στην καθημερινή τους ζωή, ώστε να παραμείνουν  υγιείς, αφού θα έχει ολοκληρωθεί η θεραπεία, ανάλογα πάντα με τις προσωπικές τους ανάγκες.

Call Now Button