Διακομιδές  αιμοκαθαρώμενων

Η Ambulance City  λειτουργεί με όραμα την άμεση και απόλυτη  κάλυψη των αναγκών  των αιμοκαθαιρόμενων  ασθενών. Η μακροχρόνια συνεργασία της  Ambulance City  με πρότυπες μονάδες  χρόνιας αιμοκάθαρσης, την καθιστά  πρώτη εταιρεία  στις διακομιδές αιμοκαθαιρόμενων  ασθενών πανελλαδικώς.

Τα ασθενοφόρα είναι  υπερσύγχρονα  ,με  όλες τις ιατρικές  προμήθειες  και τον ιατρικό εξοπλισμό που είναι απαραίτητος κατά τη διάρκεια της  διακομιδής ,έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια  και  η   άνεση  των ασθενών.

Το πλήρωμα αποτελείται από  έμπειρους   διασώστες    και νοσηλευτές  ειδικότητας,  με σημαντική  εμπειρία  στην αιμοκάθαρση .Κατά αυτόν τον τρόπο  δημιουργείται μια σχέση οικειότητας  και εμπιστοσύνης  με  τους ασθενείς .Άλλωστε  αυτός  είναι ο στόχος μας.

Call Now Button